Widget Image
+31 6 24511980
sandra@majankafotografie.nl
Suderleijen 2 9218 VG Opeinde

Prinses Christina Concours Download

Om de gratis  foto te downloaden.

Ga naar de jouw concours en klik de foto aan.
Klik op jouw foto en download hem met het download icon 24-128 Jouw foto is opgeslagen in de map “Downloads”

Wil je de andere foto’s ook bestellen klik dan op: PCC webshop

Deze foto’s zijn allemaal auteursrechtelijk beschermd. De licentie van de foto’s is: Onbeperkt gebruik in ongewijzigde vorm. Breng geen bewerkingen aan op de foto zelf zonder toestemming. En te allen tijde vermelding van de naam bij publicatie. © MajankaFotografie


To download the free photo.

Go to your concours and click on the picture.
Click on your photo and download with the download icon24-128 Your photo will be saved in the folder “Downloads”

Underneath a preview of all the photo’s.

To order and see the other pictures click this link:  PCC webshop

These photos are all protected by copyright. The license of the photos is: Unlimited use in unaltered form. Do not apply any edits to the photo itself without permission. And at all times mention of name when published. © MajankaFotografie

2020

Jazz Bimhuis 2019 Zaandam 2020 Maastricht 2020
Groningen 2020 Rotterdam 2020 Enschede 2020
Veghel 2020 Halve Finale 2020 Finale 2020

2019

Enschede 2019  Zaandam 2019 Maastricht 2019
Groningen 2019 Rotterdam 2019 Veghel 2019