Widget Image
+31 6 24511980
sandra@majankafotografie.nl
Suderleijen 2 9218 VG Opeinde

Prinses Christina Concours Download

Om de gratis  foto te downloaden.

Ga naar de jouw concours hier onder en klik de foto aan.
Klik op jouw foto en download hem met het download icon.  Jouw foto is opgeslagen in de map “Downloads”

Wil je de andere foto’s ook bestellen klik dan op: PCC webshop

Deze foto’s zijn allemaal auteursrechtelijk beschermd. De licentie van de foto’s is: Onbeperkt gebruik in ongewijzigde vorm. Breng geen bewerkingen aan op de foto zelf zonder toestemming. En te allen tijde vermelding van de naam bij publicatie. © MajankaFotografie

To download the free photo.

Go to your concours and click on the picture.
Click on your photo and download with the download icon. Your photo will be saved in the folder “Downloads”

To order and see the other pictures click this link:  PCC webshop

These photos are all protected by copyright. The license of the photos is: Unlimited use in unaltered form. Do not apply any edits to the photo itself without permission. And at all times mention of name when published. © MajankaFotografie